رفتن به نوشته‌ها

ماه: خرداد ۱۳۹۷

مدل زبانی و nتایی‌ها (Language model & N-grams)

در این پست به توضیح مدل زبانی یا اصلاحا Language model می‌پردازیم. مدل زبانی در ساده‌ترین میشه اینجوری تعریفش کرد: که چگونه محتمل بودن یک کلمه (گاهی اوقات کاراکتر یا…